Thursday, 13 April 2017

Päiväretki keskiajan Maskuun ~~~ Day trip to medieval Masku

Intarsiatyömme pääsi käymään "kotonaan" eli Maskun kirkossa! Tässähän haistettiin heti päiväretken paikka, ja matkakohteiksi otettiin sitten lähiseudulta muitakin keskiajan ja myöhäisrautakauden kohteita. Keli suosi ja päivä oli muutenkin nätti, joten mikäs oli muinaisretkeillessä, ensimmäistä kertaa tälle vuodelle!

Our intarsia got a chance to visit its "home", the Masku church! This of course meant a day trip, and we decided to include some other medieval and late iron age places to visit as well. Weather was on our side, it was a pretty day so it was really fun to go outing in search of ancient monuments, for the first time this year.

Humikkalan kalmisto ~~~ Humikkala burial ground

Eli ensin Maskun kirkolle. Kirkko ei aivan vielä ollut auki saapuessamme paikalle (se oli auki vain tapahtumien yhteydessä), mutta onneksi tähän oli varauduttu ja odotusajallekin vaattu katseltavaa -piipahdettiin siis aivan ensimmäiseksi Humikkalan myöhäisrautakautisella kalmistolla. Kalmisto on tunnettu myös Raatomäkenä ja sijaitsee aivan Maskun kirkon takana (nykyisellä kirkon pihalla on mahdollisesti sijainnut polttokenttäkalmisto, joten hautausperinteet tällä paikalla ovat varsin pitkät).

Our first target was the Masku church. It wasn't open yet when we got there (it's only open when there is something going on in the church), but luckily we had plans for waiting time. So off we went, to the Humikkala late iron age burial ground. It's also known as Raatomäki (corpse hill) and it's situated right behind the Masku church (in what is nowadays the churchyard there has apparently been an iron age cremation cemetery, so indeed long traditions in burying the dead there).

Humikkalan kalmistohan on superkuuluisa Maskun muinaispuvun löytöpaikkana (pääosin hauta 32), ja täältä ovat peräisin myös viime syksyn muinaistekstiiliseminaarissa esitellyt miehen takin kulkusnapit (hauta 21). Kaikkineen tuolta oli löydetty 56 hautaa mutta alkujaan niitä on ollut enemmänkin, osa oli tuhoutunut sillä hiekkapohjaista mäkeä oli käytetty aikoinaan hiekan ottoon.

The Humikkala burial ground is super famous for being the place where the Masku ancient dress has its origins (mostly grave 32), and this is also the place where the bronze bell buttons of a man's coat (presented in the ancient textiles seminar last autumn) have been found (grave 21). There has been 56 excavated graves altogether, but originally there were more as some have been destroyed when sandy soil has been dug from the hill.

Hiekkapohjaista harjumaisemaa. Sinne on ollut hyvä kaivaa kuoppaa... ~~~ Sandy hill. Digging a hole in the ground has been fairly easy in there...

Kiviä suorakaiteehkon mallissa Humikkalassa -ensimmäinen ajatus oli tietysti talonpohja mutta tästä ei löytynyt mistään maintaa. ~~~ Stones in rectangular-ish formation in Humikkala - my first thought was of course a building, but I haven't been able to find anything more about it.

Maskun kirkko ~~~ Masku church

Kun kalmisto oli katsottu, eleltiinkin jo toivossa että päästäisiin kirkkoa katsomaan. Ihan suoraan ei päästy vaan hetken ehdittiin ihmetellä kirkon ympäristön hautakiviä. Kirkkomaalla muuten oli Hemminki Maskulaisen, Piae Cantiones -laulukokoelman kääntäjän, muistokivi -itse hauta on kirkossa, mutta pitihän meidän ryhmän kirkon avautumista odotellessa lurauttaa kiven edustalla yksi (lyhennelty) Gaudete. Sitten suntio saapuikin avaimineen paikalle, päästi retkiryhmän sisään ja osoittautui todella mukavaksi ihmiseksi.

After we checked out the Humikkala site, we were already hoping that the church doors would've been open. Well, they weren't, not quite yet, so we had a moment to explore the church cemetery. We noticed a memorial stone for Hemminki of Masku, the translator for the songbook Piae Cantiones (the grave itself is inside the church) and we spontaniously decided to sing a (profoundly) shortened version of Gaudete. Shortly after that the sexton arrived and let us in the church -and she turned out to be a really nice person, chatty and very interested in the intarsia work as well.

Nykymuoto Maskun kirkolla on enimmäkseen 1400-luvulta, vaikka sillä luultavasti onkin ollut varhaisempia edeltäjiä (Maskun seurakunta mainitaan jo 1230-luvulla). Nykyisessä kirkossa on myös kirkkoa vanhempia esineitä, vanhimmat 1200-luvulta. Yksittäisiä esineitä lukuunottamatta sisustus on aika tavalla kirkkorakennusta uudempi.

The present-day appearance of the Masku church is mostly 15th century, although it has apparently had predecessors (the Masku parish is first mentioned in the 1230s). The present-day church also has objects that are older than the church itself, the oldest ones are from the 13th century. Apart from some objects, most of the interior is a lot newer than the church itself.

Yritimme ajoittaa reissumme niin, että emme häiritsisi mitään kirkon ohjelmaa käynnillämme mutta onnistuimme silti osumaan paikalle niin, että tulevan sellokonsertin päätähti oli paikalla harjoittelemassa ennen konserttiaan. Sellisti oli huomattavan äkäinen siitä että harjoitusrauhaa näin häirittiin (ymmärrettävää kyllä että harmitti, mutta olisi voinut sentään olla jollain tapaa asiallinen)... No, sellisti sai jäädä ihan keskenään soittamaan ja otimme suunnan kohti Stenbergan linnaa.

We tried to arrange our visit so that we wouldn't disturb any of the actual events in the church with our visit but we still managed to arrive so that star of the the upcoming cello concert was rehearsing before his show. He was notably grumpy that his rehearsals were interrupted in this manner (well, being a bit frustrated is understandable, but he still could've shown some manners)... Well, the cello player was left to practice all by himself, we headed off to see Stenberga castle.

*Se* kellotapuli. Tuolta aikoinaan korjattiin talteen vanha riepukasa, ts. intarsiatekstiili. ~~~ *The* belltower. In the late 19th century some old rags (ie. the intarsia textile) were found in there.


No tätähän tultiin katsomaan. Yhtä nätti kuin ennenkin. ~~The very thing we came here for. As pretty as ever.

Sympaattinen pikku kirkko. Seinämaalaukset 1600-luvulta. ~~~ A very sympathetic little church. The wall paintings are 17th century.

1500-luvun alttarikaappi Sleesiasta. ~~~ 16th century altarpiece, Schlesien.

Kirkon vanhin esine, Johannes Kastaja 1200-luvulta. Mahdollisesti suomalaista tekoa. Vieressä pieni 1400-luvun pyhäinjäännösristi. ~~~ The oldest item in the church, 13th century John the Babtist. Perhaps of Finnish origin. A small 15th cent. reliquary cross next to it.


Stenbergan linna ~~~ Stenberga castle

Stenberga eli Teineperi on mainittu ensimmäisen kerran 1389, mutta 1900-luvun alun tutkimusten perusteella se olisi rakennettu jo 1100-1200-luvun taitteessa. Toisen kerran sitä rakennettiin 1300-luvun lopulla ja se on mahdollisesti samaan aikaan Turun voutina toimineen Jakob Abrahaminpojan rakennuttama. Mäellä ilmoitetaan olleen 13 x 13 m  kivisen rakennuksen, mutta onpa kyllä sanottava että mäki on ihan hirveän pieni siihen. Alakuvastakin kyllä näkee että rakenteita löytyi, mutta kyllä, koko nyppäreen koko ei ole kovin paljoa enempää.

Stenberga, also occasionally called Teineperi, first shows up in written sources in 1389, but according to the early 20th century excavations it may be built almost 200 years earlier. It was significantly repaired in the late 14th century, perhaps by the bailiff of Turku Jacob Abrahamsson. According to the excavations there has been an 13 x 13 m stone building in the hill -I must say that the hill is absolutely tiny for that! On a pic below there is a photo of the remaining structures, but yeap, the size of the hill itself isn't much more than the size of that building.

Vaikka nyt meri ei aivan näy mäelle, alava maisema ei kovin kummoista vedenkorkeuden nousua vaadi että lahti olisi jo paljon lähempänä -linnan käytön aikana se on ulottunut varsin lähelle. Alueelle ilmeisesti suunnitelttin birgittalaisluostaria 1400-luvun alkupuolella, mutta varsinainen toteutunut vanha luostarinpaikka on noin kahden kilometrin päässä -ja sekin työ jäi kesken kun luostari siirrettiin parin vuoden jälkeen Maskusta Naantaliin. Lopulta Stenberga purettiin 1500-luvun puolivälissä.

Although the sea nowadays is nowhere to be seen, the land is so low that during the middle ages Stenberga was situated in the seashore. Apparently the site was planned for bridgettine monastery too, but eventually the earliest site for the monastery ended up being approximately two kilometers away -and even that place was left unfinished when the monastery moved to Naantali after only a few years. Stenberga castle was finally demolished in the mid-16th century.Stenbergan nyppäre. ~~~ The Stenberga hill.

Mäeltä oli hyvä valvoa Maskunjokea, joka on ollut aikoinaan paljon isompi.~~~ It's pretty easy to monitor the Masku river from here -back in the day it's been significantly bigger.

Alkoi vähän epäilyttää että ollaanko oikealla mäellä ensinkään, mutta kyllä tuo on ihmistekoinen. Kivien välistä löytyi vähän tiiltäkin. ~~~ We started wondering wether we were on the right hill to begin with, but this is definitely man-made. Traces of brick was found between the stones.

Suurinpiirtein tämän verran tasaista maata siellä mäen päällä oli.~~~ This much even surface to build on.


Lisäluettavaa ja lähteitä:

Maskun harmaakivikirkko (Maskun kunta)
Kulttuuriympäristön palveluikkuna: Humikkalan kalmisto
Kulttuuriympäristön palveluikkuna: Stenbergan linna

No comments:

Post a Comment