Friday, 10 May 2019

Pöytätapoja 1400-luvulta ~~~ 15th century table manners

Keskiajan pöytätavoista liikkuu monenlaista viihdemaailman levittämää käsitystä -lähinnä siihen suuntaan että pöytätapoja ei ollut. Kuitenkin keskiaikaisten käytösoppaiden (joista aikoinaan proseminaarinikin tein) kautta on varsin selvä asia että hillittyyn ja hallitttuun käytökseen kannustettiin keskiajalla vahvasti. Ihan pöytätapoihin ja muihin yltiökäytännöllisiin seikkoihin saakka nämä muut käytösoppaat eivät ole ulottuneet, mutta sain käsiini hiljattain uusintapainoksen -sekä näköispainos että kieleltään modernisoitu versio 1400-luvun lopun lapsille osoitetun pöytätapaoppaasta.

 Hollywood has done good job in spreading the idea of medieval table manners -or rather, that there were none. None the less medieval books of conduct (which were also the subject of my bachelor's thesis) make it clear that self-contained and controlled behaviour was strongly preferred. Those books of conduct do not really comment on table manners or other overly-practical details, but recently I got my hands on a facsimile and modernized translation of a late 15th century booklet aimed for children, concerning table manners.

Berryn herttua pitopöydässä. ~~~Duke of Berry at feast table. Tres riches heures du Duc de Berry, c. 1410
Englantilaisen William Caxtonin Stans puer ad mensam/Table manners for children -kirjanen on painettu vuonna 1476. Kyseessähän on varsin pieni lirpake, pöytätapaopastus koostuu kaikkineen viidestä sivusta (muu osuus kirjasta on muita hyvään elämään opettavaisia ja uskonnollisia tekstejä). Teksti itsessään ei liene aivan täysin Caxtonin omaa tuotosta sillä jo kirjan ensimmäinen lausekin viittaa 1200-luvun vastaavaan latinankieliseen käytösopastukseen, mutta englanninkielisiä käännöksiä siitä tehtiin siis 1400-luvulla.

Printed by William Caxton, Stans puer ad mensam/Table manners for children -booklet was first published in 1476. It is an absolutely tiny leaflet, the table manners part consists of only five pages (the rest of the booklet has other texts, mostly religious or texts that instruct on how to live a good life). The table manners guidance itself is a part of a long tradition and not totally composed by Caxton himself, even the opening sentence refers to a 13th century Latin instruction from which a few different English translations were made in the 15th century.
Pieni ote näköispainos-osuudesta. Kohtuullisesti ymmärrettävää vaikkei vanhoihin käsialoihin olekaan erityisesti perehtynyt. ~~~A small  part of the facsimile. Quite understandanble, even if one is not that accustomed in reading old fonts.
Teksti on tarkoitettu nuorille aatelispojille jotka olivat oppimassa (ja myös verkostoitumassa!) toisessa aatelistaloudessa palvelijana. Tämä mainitaan heti aluksi, ja siihen palataan myös muutaman kerran. Alkuperäinen (ja myös tämä nykyenglannille käännetty versio) olivat runomuotoisia, ehkä muistamisen helpottamisen takia? Riimit tekstissä joka tapauksessa tuntuvat olevan tärkeämäpiä kuin sisällön loogisuus, teksti pomppii varsin railakkaasti aiheesta toiseen.

The text itself is aimed for young noble boys who were serving as pages in other noble households. This is mentioned right at the beginning of the text and every now and then later in the instruction, too. The original (and also this modern-English version) are in poetic verse, perhaps to make it easier to remember? The rhymes, anyhow, seem to be more important than the logical arrangement of the content, to say the least -the poem jumps from one subject to another quite randomly...

1800-luvun piirros hovipojasta. Tämä nuorimies ei olisi saanut kiitosta... ~~~ 19th century drawing of a page boy. This young man would not have received praising...
Mutta aiheeseen, tässä siis kootut vinkit siihen, miten edustaa hyvätapaisesti 1400-luvun lopun ihanteiden mukaan!

But back to the subject -here are the best tips for behaving according to the late 15th century ideals!

Yleinen olemus
 • Muista ryhti! Älä nojaa pylväisiin.
 • Älä anna ympäristön hälinän häiritä, älä pyöri vaan keskity.
 • Kävele rauhallisesti ja anna muutenkin arvokas vaikutelma. Myös kovaäänistä naurua kannattaa välttää.
 • Ole hereillä sen suhteen jos isäntäsi kaipaa palvelua; jos kaipaa, toimi nopeasti.

Overall appearance
 •  Keep your posture! Don't lean on posts.
 • Do not let the hustle and bustle in the hall disturb you, stay still and focused.
 • Walk  calmly and remember to keep up a dignified appearance. Also avoid loud laughter.
 • Be alert in case your master needs your services; if he needs you, act quickly. 
Hienostuneita pitovieraita, huonosti pukeutunut heitetään pihalle.~~ Dignified guests at feast, badly dressed guest is being thrown out. Ms. Ludwig XV 9, fol. 88v (1469)

Yleisesti ruokapöydässä
 • Istu sinne minne sinut on paikoitettu, älä yritä valita mieluisinta paikkaa.
 • Nenän kaivaminen ei ole suotavaa. 

Keskustelu ruokapöydässä
 • Jos sinulle puhutaan, katso puhujaa kasvoihin.  
 • Myös keskustelussa kannattaa muistaa maltillinen äänentaso, ei huutamista ruokapöydässä.
 • Toisen keskeyttäminen on epäkohteliasta.
 • Keskustellessa pidä käsillä elehtiminen mahdollisimman vähissä.

At the dining table
 • Sit where you have been placed, don't try to pick a nicer place.
 • Don't pick your nose.

Conversation when dining
 •  When you are spoken to, look at the speaker in the face.
 • Remember to keep your voice down when speaking, too, no yelling at the table.
 • Interrupting another person is impolite.
 • Keep your hands still when speaking, don't wave your hands. 
1400-luvun lopun saksalainen lasipikari ~~~Late 15th century German glass beaker, Corning museum of glass.

Syöminen
 • Muista ruuan jakaminen, älä ahnehdi itsellesi kaikkea.
 • Älä puhu ruoka suussa!
 • Ota lusikkaan vain sen verran ruokaa kun siihen mahtuu, ympäriinsä läikyttäminen ei ole ok.
 • Keittolautasen pyyhkimistä leivällä pitäisi välttää.  
 • Herrasmiehet ottavat suolaa veitsen kärjellä.

Juominen
 • Kohtuullisuus alkoholijuomien kanssa!
 • Juoma-astiaan ei sovi puhaltaa.

Eating
 • Remember to share the food, don't be greedy.
 • Don't talk with your mouth full.
 • Avoid overflowing spoonfuls, don't spill food around.
 • Don't wipe your soup bowl with bread.
 • Gentlemen take salt with the tip of their knives. 
  
Drinking
 • Moderation with alcoholic drinks!
 • Do not blow on your cup.
Lautasliinoja arvokkaiden ruokailijoiden pöydässä. ~~~ Napkins in front of important guests. Grandes chroniques de France (Ms. français 6465), 1460.
Hygienia
 • Kädet on oltava pestyinä kun aletaan syömään. Erityisesti kynnenaluset on pidettävä puhtaana.
 • Pyyhi kasvot ruuan rasvasta.
 • Suu pitää pyyhkiä ennen kun juo puhtaasta juoma-astiasta.
 • Likaisin käsin ei anneta juoma-astiaa eteenpäin.
 • Lautasliinaakaan ei sovi liata puhtaan huolimattomuuden takia...
 • ...Äläkä varsinkaan sottaa paitaasi tiputtamalla siihen kastiketta tai keittoa.
 
Ruokailuvälineet
 • Pyyhi lusikkasi puhtaaksi.
 • Veistä ei sovi käyttää hampaiden puhdistamiseen. 
 • Veitsen kanssa ei leikitä.

Hygiene
 • Your hands have to be washed when you come to dinner. Especially keep your nails clean.
 • Wipe the food grease  from your face.
 •  Wipe your mouth before drinking from a clean cup.
 • Don't pass a cup forward with dirty hands.
 • Not even a napkin should be stained because of carelesness...
 • ... And especially avoid spilling soup or sauce on your shirt. 

Eating utensils
 • Wipe your spoon clean.
 • Don't pick your teeth with a knife.
 • Knife is not for playing, either. 

..Niin, vaikuttaa siltä että aika vähän mikään on muuttunut. Aika käypäisää ohjeistusta tähänkin päivään. Näillä siis kevään juhliin!

...Yes, it seems that very little has changed. Fairly fitting instructions even today. So, with these one is ready for the sprintime festivities!

Wednesday, 8 May 2019

Museum Gustavianum, Uppsala

Uppsalan yliopiston museo Gustavianum sijaitsee ihan tuomiokirkkoa vastapäätä. Yhden katon alle on koottu varsin mittava kokoelma kaikenlaista, ruotsalaisesta rautakaudesta muinaiseen Egyptiin ja yliopiston omaan tieteenteon historiaan. Museo sijaitsee rakennuksessa joka on rakennettu yliopistokäyttöön jo 1600-luvun alkupuolella -yliopisto itsessään on perustetu 1477.


The Uppsala university museum Gustavianum is located right in front of the Uppsala Cathedral. Quite a few different exhibitions are being housed under one roof,  from the Swedish iron age to ancient Egypt and the history of the university itself. The museum is located in a building that was originally built for the university in the early 17th century -the university itself was founded in 1477. 


Kuva/photo Wikipedia
Valsgärden kalmisto
Kansainvaellusajasta viikinkiaikaan (n. 400-1000 jaa) käytössä ollut kuuluisa Valsgärden kalmisto sijaitsee ihan Uppsalan vierellä, 7 km pohjoiseen. Paikan päällä ei, harmi kyllä, tällä kertaa käyty, mutta kalmiston hautalöytöjä päästiin näkemään Gustavianumin näyttelyssä jonne oli koottu kuuluisimpia esimerkkejä. Valsgärde on kuuluisin laivahautauksistaan, mutta alueella on myös kamarihautoja, polttohautauksia ja arkkuhautauksiakin. Alueelle tyypillistä tuntuu olevan yläluokkaisuus, hauta-antimet ovat melkoisen kalliit ja runsaat. Mukana hautauksissa oli myös eläinten tarvikkeita (Valsgärdeläisiä koiran tarvikkeita tulikin esiteltyä postauksessa Seurakoiran varusteita keskiaikaisittain) ja ruuanlaittoon liittyvää välineistöä, mutta kuuluisimmat esineet ovat melko varmasti vendelaikaiset kypärät. Tekstiilisuuntautuneet toki olivat kovasti innoissaan säilyneistä metallilankakirjonnoista...

Valsgärde burial ground
The famous Valsgärde burial ground was in use from the Migration period to the Viking age (c. 400-1000 CE). It is located very close to Uppsala, only 7 km north. We unfortunately did not have a chance to visit the site itself, but luckily some of the most famous finds were displayed in the Gustavianum. Valsgärde burial ground is most famous for its boat burials, but in the area there are also chamber graves, cremation burials and even coffin burials. The common feature for the area is that the grave goods are plenty and they are expensive. Among the grave goods there are equipment for different animals (some of the Valsgärde dog gear were covered earlier in a post Companion doggy gear the medieval way) and cooking-related items, but definitely the most famous part of Valsgärde grave goods are the Vendel period helmets. And of course for the textile oriented the silver thread embroideries were on display...
 
Hopealankakirjontaa! ~~~ Silver thread embroidery!
Heppablingiä ~~~ Bling for horses!

Juomablingiä. ~~~ Bling for drinking

Lasilattian alla yksityiskohtainen piirros laivahaudasta esineineen. ~~~ Under the glass floor a detailed drawing of a boat burial
Kuva/photo M. Pulla

Anatominen teatteri
Anatominen teatteri on lääketieteen opiskelijoita varten rakennettu opetustila jossa opiskelijoiden oli mahdollista seurata opetustarkoituksessa tehtäviä ruumiinavauksia. Anatominen teatteri oli rakennettu 1662, mutta sitä ilmeisesti käytettiin varsin vähän alkuperäiseen tarkoitukseensa. Nykyisin nähtävä anatominen teatteri tosin on osin uudelleenrakennettu alkuperäisistä Olof Rudbeckin piirustuksista 1950-luvulla, mutta mahtavan historiallinen tunne siitä kyllä välittyy. Tämä salihan on toiminut myös erinomaisen Anno 1790 -sarjan yhden kohtauksen tapahtumapaikkana!

Anatomical theatre
An anatomical threatre is a hall built for students of medicine as a place where it was possible for the students to observe teaching-purpose dissections. The anatomical theatre was built in 1662, but apparently it was used for its original purpose quite seldom. The anatomical theatre we see nowadays is partly a reconstrucion made using the original Olof Rudbeck's plans in the 1950s, but it sure manages to deliver a wonderfully historical feeling. And this hall is also featured in the wonderful Anno 1790 -series, one scene takes place there!


kuva/photo M. Pulla
Egypti ja Välimeri
Muinaisegyptiläistä materiaalia on yliopiston kokoelmissa ollut tekstilähteiden mukaan jo 1600-luvulla! Nykyinen näyttely kattaa pitkän aikajanan, esihistoriasta kristillistymiseen saakka. Paitsi perinteisiä wau-esineitä (mm. kokonainen komeasti koristeltu muumioarkku), esillä oli myös kivasti arkipäivää, huonekaluja ja käyttöesineitä. Ilahduttavasti myös tekstiilisuuntautuneet oli huomioitu, kokonainen koptilainen koristeltu paita oli esillä (mutta siitä valitettavasti sai todella huonosti kuvia heijastuksien takia). Osan kokoelmasta muodostavat nubialaiset esineet, joita ruotsalaiset arkeologit muiden pohjoismaisten kollegojen ohella olivat pelastamassa Assuanin padon alta. 

Egypt and the Mediterranean
Text sources state that ancient Egyptian items have been a part of the university's collections since the 17th century! The exhibition that we see now covers a large period of time, from prehistory until early christian times. There of course are several wow-items on display (for example a lavishly decorated mummy coffin) but also everyday life was nicely featured with some furniture and utensils. And as a treat for the textile oriented, a whole coptic decorated shirt was on display, but it was awful to photograph because of reflections. Part of the collections consisted of Nubian items which were obtained when a Swedish group of archaeologists (among their Nordic colleagues) took part in the research that was carried out before the Aswan dam was built.Yliopiston tutkimuksen historia
Tämä osuus museosta jouduttiin käymään läpi vähän nopeammin kuin mitä näyttely olisi ansainnut (museo oli menossa kiinni!), joten joiltain osin meni ohi mitä kaikkea historian mittaan Uppsalan yliopiston toimintaan onkaan kuulunut. Näytteillä oli varsin mielenkiintoista materiaalia koko yliopiston olemassaolon ajalta. Näyttely kuitenkin esitteli paitsi kovasti mielenkiintoisia tieteellisiä välineitä, myös sitä miten yliopistossa tutkimusta ja opetusta tehtiin menneisyydessä ja miten koko tieteeseen suhtauduttiin.

History of research in the university
Unfortunately with this exhibition we were in a bit of a rush (the museum was about to close!) so we had to explore this exhibition hall with less time that it would've really deserved. But to cut it short, this hall is all about science and all that's been going on in the university of Uppsala. All kinds on interesting items were on display, from the whole university's timespan. The items include really cool scientific instruments, but also this hall tells the story of how university-level teaching has been regarded and how tha whole concept of science has been regarded.
 

Kuva/photo M. Pulla

Friday, 26 April 2019

Uppsalan tuomiokirkko ~~~ Uppsala cathedral


Täällä tuli käytyä peräti kahteen otteeseen varsin lähellä toisiaan, joten syytä lienee summata kaksi reissua yhteen postaukseen!

Uppsalan tuomiokirkkohan on suorastaan maamerkki, näkyy pitkälle maisemassa. Tuomiokirkkohan rakennettiin "seuraajaksi" Vanhan Uppsalan kirkolle 1270-luvulta alkaen. Rakennusmestari haettiin ranskasta saakka ja rakentamisessa kestikin varsin pitkään -kirkko vihittiin 1435. Aluetta ei tunnettu Uppsalana vielä rakennusaikaan vaan nimelä Östra Aros, mutta kirkon myötä nimikin muuttui ja siihenastisesta Uppsalasta tuli Vanha Uppsala.

I had a chance to drop by in Uppsala Cathedral  twice during quite a short period of time, so I sum up the two visits together to one post!

Uppsala cathedral can be described as a landmark, it's visible far and wide. The cathedral was built to "follow" the Old Uppsala church, building works were started in the 1270s. Architect for the cathedral project came all the way from France and the building works took quite some time -the church was finally concecrated in 1435. When the building works started, Uppsala area was known as Östra Aros, but once the church arrived, the name changed and what was known as Uppsala until then became Old Uppsala.

 

Tornissa sijaitseva tuomiokirkkomuseo on suorastaan pyhiinvaelluspaikka tekstiilisuuntautuneille, sen verran perustavanlaatuisia aarteita sieltä löytyy. Huippuesineinä tietysti kuningatar Margareetan kultamekko (oli melkoinen yllätys huomata missä kunnossa se tätä nykyä on -varsin fragmentaarinen) ja Sture-vaatteet, 1500-luvun kolmen miehen täydelliset asukokonaisuudet. Ja olipa siellä tietysti paljon muutakin, huomattavan koreita kirkkotekstiilejä ja -esineitä keskiajalta alkaen sekä mm. Kustaa Vaasan ja jälkeläistensä hautakoristuksia.

Cathedral treasury can best be described as a pilgrimage site for the textile oriented, such profound textile treasures are being kept in there. The best known ones are of course Queen Margaret's golden gown (I was quite surprised to find how fragmentary it is in its current state) and the Sture garments, three complete 16th century men's outfits. And there was a lot of other things as well on display, remarkably handsome church textiles from the medieval period on and for example Gustav Wasa's and his successors burial fancies.

Margareetan mekko, ajoitettu 1400-luvun alkuun, on aikoinaan kudottu kultalangoista ja purppuranvärisestä silkistä Italiassa. Sillä on ollut varsin vauhdikas historia, sillä Ruotsiin se on päätynyt sotasaaliina Tanskasta 1600-luvulta. Sitä ennen sitä pidettiin Roskilden tuomiokirkossa jossa Margareetan hautakin on. Perimätieto kertoo että Margareeta olisi pitänyt tätä mekkoa häissään, mutta ajoitus viittaa enemmänkin siihen että mekko olisi valmistettu Margareetan hallintokauden loppuvaiheilla.

Margaret's dress fabric was originally woven with gold and purple silk in Italy. The dress has an eventful history, it was taken as a war booty in the 17th century from Roskilde cathedral, Denmark, where it was kept until then (and that's where Margaret's grave is located). Tradition goes that this is the dress Margaret wore to her wedding, but the dating of the dress hints more to the end of Margaret's reign. 

Keskiaikainen pyhäinjäännöslipas ~~~ Medieval reliquary


Portaita alas laskeutuessa Sture-vaatteiden vitriini tulee vastaan koko lailla yllättäen -ja siinä ne sitten yhtäkkiä ovat, mahdollisesti Euroopan parhaiten säilyneet renessanssin (kaikki vuodelta 1567) miesten asukokonaisuudet, alusvaatteita myöten. Vaatteet kuuluivat Svante Sturelle ja hänen kahdelle aikuiselle pojalleen, Nils ja Erik Sturelle. Kolmikko joutui kuningas Erik XIV:n murhauttamaksi, koska henkisesti epävakaa kuningas koki Sturen suvun uhkaavan valtaansa. Säilyneet vaatekerrat olivat ne, jotka Sturen miehillä oli päällään murhahetkellä -ne säilyivät koska Svanten leski Märta Leijonhufvud piti ne tallessa arkussa, joka niin ikään on esillä vaatteiden viereisessä vitriinissä.

When ascending the stairs from the top roof and medieval items, the glass case with Sture garments comes quite surprisingly  -there they are all of a sudden, perhaps the best preserved renaissance men's outfits (dating to 1567) complete even with the undergarments. They belonged to Svante Sture and his two adult sons, Nils and Erik Sture. The three were killed by king Erik XIV, because the mentally unstable king felt that the Sture family posed a threat to his throne. The preserved sets of clothing were the exact items the men wore when killed -they were preserved because Svante's widow Märta Leijonhufvud locked them into a chest which too is on display, right next to the glass case with clothes.Neulottu naisen koon sormikas jota toinen Sturen poika piti kiinnitettynä hattuunsa, neuleena kämmenessä kirjoitettuna teksti "Freuchen Sofia". Yksi vanhimmista säilyneistä ruotsalaisista neulotuista esineistä. ~~~ Knitted woman's size glove which was attached to the brim of a hat worn by one of the Sture sons. In the palm there is a knitted text "Freuchen Sofia". This is one of the eldest preserved knitted items in Sweden.

Kirkkosali on kokenut historian mittaan paljon muutoksia, sitä on rakennettu eri vaiheissa ja korjattu ja muuteltu myös muodin mukaan. Keskiajan sivukappeleista monet ovat nykyisin aidalla rajattuja ja hautamuistomerkkien sijaintikohteita, muutamassa sivukappelissa oli taidetta (uudempaa tai vanhempaa). Kaikki hautakappelit tosin eivät olleet aidattuja, kuningatar Katariina Jagellonican ja kuningas Juhana III:n muistomerkkejä pääsi tarkastelemaan lähempääkin. Samalla seinustalla toisessa sivukappelissa oli esillä pyhän Birgitan vanhempien hautamuistomerkki 1300-luvulta sekä  p. Eerikin pyhäisjäännösarkku, ei tosin alkuperäinen vaan 1500-luvun versio.

The church itself  had gone through several changes during the centuries, it had been built in several phases and also "re-fashioned" every now and then. The medieval side chapels have mostly been transformed to burial chapels with decorated fences, some of the side chapels had art (older or newer). Not all the burial chapels were locked, though, the chapel with the grave monuments of queen Catherine Jagiellon and king John III was open. On the next chapel, the Finsta chapel, there was the effigy of the parents of St. Birgitta and als the reliquay of St. Erik, although this was not the original one but a 16th century replacement.

Pyhän Eerikin patsas, 1300-1400-lukua. ~~~ Statue of St. Erik, 14th-15th century

Kirkkoon on muurattu muutamaankin paikkaan lattian alle riimukiviä.
 ~~~ Some runestones have been laid under the church floor.


Birger Perssonin ja Ingeborg Bengtsdotterin hautamuistomerkki, 1328. Reunassa kuvattu pariskunnan lapset, myös kuuluisa tytär. ~~~ Grave monument of Birger Persson and Ingeborg Persdotter, 1328. In the monument also their children are depicted, amon them their famous daughter.
 
Kustaa Vaasa ja kummatkin kuningattarensa. ~~~ Gustav Wasa and both his queens.
Ensimmäinen kuvattu Suomen vaakuna Kustaa Vaasan hautamuistomerkissä. ~~~ The first depiction of Finland's coat of arms in the grave monument of Gustav Wasa.
Maalauksissa 1800-luvun tulkintaa keskiajan taiteesta. Eikä sillä, komeita ovat. ~~~19th century intepretation of medieval art. But they're indeed beautiful.
Pylväissä oli monenlaista hupaisaakin yksityiskohtaa. ~~~ A lot of details in the colums, some of them quite funny.

Sunday, 14 April 2019

Vanha Uppsala ~~~ Old Uppsala

Öölannin-reissusta takaisin tullessa oli hyvää aikaa pyörähtää Uppsalan kautta, ja tämähän suuresti uteloitti kaikkia matkalaisia koska kukaan ei aiemmin ollut Uppsalassa käynyt. Historiallisesti kovin merkittävä paikkahan on kyseessä ja varsin lähellä Tukholmaa, joten hieman spontaanisti päätettiin kääntää nokka kohti Uppsalaa ja Vanhaa Uppsalaa.

When returning from Öland we still had good time to spend and decided to spend it in Uppsala. All of the team were quite curious because none of us had visited Uppsala before, and it, of course, is a very remarkable place historically. And Uppsala being quite close to Stockholm, it was indeed easy to drop by.

Vanhan Uppsalan museosta aloitettiin. Se oli ehkä enemmänkin "vierailijakeskus" -tyyppinen kuin ns. perinteinen museo, tietoa oli kyllä tarjolla ihan runsain määrin mutta varsinaisia esineitä vähän vähemmän. Kaksikerroksisen rakennuksen alakerrassa oli museokaupan lisäksi aikajana joka sijoitti Ruotsin lähiseudun tapahtumia maailmanluokan tapahtumien kanssa samaan mittakaavaan. Varsinainen näyttelytila oli yläkerrassa ja kertoi alueen käytöstä ja merkityksestä rautakaudelta keskiajalle, kummuista ja kirkosta. 1800-luvulla tutkituista kummuista oli myös uutta tutkimus- ja analyysitietoa. Ihan mielenkiintoista, mutta jotenkin kokonaisuus jäi vähän valjuksi, hankala sanoa miksi nimenomaisesti.

We started from the Gamla Uppsala museum. I think it was more like a "visitor centre" than a museum, a lot of information there but relatively little items on display. The museum was in two floors, in first floor there was the museum shop and a timelinelinking together the world history and history of Uppsala region. The actual exhibitions were upstairs, and it was quite thorough in brigining forth the use and meaning of the area from the iron age to the medieval period, the mounds and the church. Also new information and test results were available concerning the burials in mounds, which were excavatd in the 19th century. All in all I was left with feeling that something was lacking, but it's hard to point out exactly what it was.
  
Gamla Uppsala Museum


"Kuninkaiden kummut" taitavat olla yksi niistä ruotsalaisista kansallismaisemista. Alueen selvä maamerkki ne ainakin ovat! Eroosion takia niille kiipeäminen oli kielletty -ja kyllähän sen huomasi miksi näin oli, polut olivat varsin kuluneen näköisiä. Kummut ajoitetaan kansainvaellusaikaan, n. 500-luvulle. Näihinhän liittyy vaikka mitä perimätietoa ja tarina-aineistoa, mutta museossa tuotiin esille edellämainittujen lisäksi se mitä näistä tieteellisten tutkimuksien perusteella tiedetään.  Ilmeisesti jokainen näistä kolmesta on hautakumpu, reunimmaisista on kummastakin löydetty polttohautauksien jäänteet esineistöineen, ne tutkittiin 1800-luvulla. Keskimmäistä ei ole tutkittu hautaukseen saakka.

The "royal mounds" can well be considered as being one of the Swedish most iconic landscapes. And indeed they are very prominent! Because of erosion climbing to them was forbidden -and one could easily tell why, the paths were quite worn. The mounds date to the Migration period, c. 6th century. There are a lot of folklore and legends concerning the mounds, but in the museum the actual facts were well displayed -apparently all three are burial mounds, there are remains of cremation burials from both eastern and western mound. The middle mound has not been fully researched to grave depth. Kirkko on pystytetty paikalle jossa oli ollut useampia rakennuksia jo ennen nykyistä kirkkoa (jota sitäkin alettiin rakentamaan jo 1100-luvulla) -jotkut ovat epäilleet sen paikkaa Adam Bremeniläisen kronikassa mainitun Uppsalan pakanatemppelin paikaksi. Kirkko oli aikoinaan ollut suurempikin, mutta 1200-luvulla sitä kohtasi tulipalo ja kun nykyinen Uppsalan tuomiokirkko oli rakennettu 1200-luvun lopulla, Vanhan Uppsalan kirkko korjattiin pienemmäksi ja jätettiin seurakuntakirkoksi. Kirkossa oli esillä erinäisiä kirkon nykytilaa vanhempia esineitäkin!

The church has been erected in the 12th century to a site where several buildings had stood before -some suggest this had been the site where the famous Uppsala pagan temple mentioned in the chronicles of Adam of Bremen. Originally the church was larger, but after a fire in the 13th century and the construction of present-day Uppsala cathedral he church was repaired as somewhat smaller in size than it had been, and it was left as a parish church. Inside the church there were several items dating to a time before the renovation!


Tammenrungosta koverrettu arkku, peräisin 1100-luvulta. ~~~ Chest carved ftom a single oak trunk, 12th century.
Komeasti koristeltu arkku, 1300-lukua. ~~~ Nicely decorated chest, 14th century.


Piispanpenkki 1100-luvulta. ~~~ Bishop's seat, 12th century.