Tuesday, 28 February 2017

Neulakinnaspäähineet aikojen saatossa ~~~ Nålbinded caps throughout historyNeulakinnaspäähineet ovat vähän hankala vaatetusryhmä noin historianelävöitysmielessä ja erityisesti keskiaikaisessa kontekstissa. Kaiken järjen mukaan niitä pitäisi olla paljonkin - jos tekniikalla on tehty sukkia, lapasia, sormikkaita ja kotitalousesineitä, pipo ei ainakaan ole näitä hankalampi tehdä ja aivan varmasti tarpeellinen. Silti niitä tunnetaan vain vajaa kourallinen, ainoastaan kaksi on Euroopasta ja vain toinen näistä olisi mahdollisesti eurooppalaistekoinenkin. Hämmentävää tämä. Mutta millaisia sitten ovat nämä säilyneet neulakinnaspäähineet? Yritin keskittyä 1500-luvun alle ajoittuviin tekstiileihin, ja jos joku listasta puuttuu niin kuulisin siitä enemmän kuin mielelläni!

Nalbinded headwear is somewhat of a tricky group of textiles when it comes to living history, and especially in medieval context. It's as if they *should* be among the most common nalbinded objects found -since the technique has been used in making socks, mittens, gloves and household items, a hat isn't exactly more difficult to make and keeping ones head warm is and has been a priority. None the less, there are only a handful of surviving nalbinded hats, only two of them are within European context and only one of those is likely to be made in Europe. A bit confusing, this. But what are these surviving nalbinded caps actually like? I tried to focus on objects dating to before AD 1500, and in case I've missed something I'd be really glad if someone would inform me!

Tarimin myssyt ~~~ The hats of Tarim


Tarim on nykyisen Kiinan alueella, Taklamakanin autiomaassa ja erityisen kuuluista luonnon säilömistä muumioistaan useissa kalmistoissa. Muumiot ajoittuvat 1800-luvulta noin 300-luvulle eaa. Näistä haudoista on hyvin säilyneiden ihmisjäänteiden lisäksi mahtavan hyvin säilyneitä tekstiileitä. 

Neulakinnasmielessä mielenkiintoisin hauta on miehen hauta ja ajoittuu aikaan noin 1000 eaa. Haudattu mies on tunnettu myös Cherchenin miehenä. Jostain syystä hautaan oli laitettu hattuja mukaan runsain määrin, kaikkineen 10 kappaletta. Lähteestä riippuen näistä yksi tai kaksi oli neulakinnaspipoja. Sen verran mitä aiheesta on englanniksi käännetty, näyttää siltä että Tarimin päähinelöydöt on toteutettu ns. koptilaisella pistolla joka mahdollistaa hyvin neulemaisen pinnan ja jopa ”nurjat silmukat”. Malliltaan nämä hatut muistuttavat lähinnä baskeria. Xinjiangin museossa on ilmeisesti myös muita alueelta löytyneitä neulakinnaspäähineitä, mutta kuvia niistä ei löytynyt.

Tarim is located in what is today Chinese land, in Taklamakan desert. It's famous especially for its naturally mummified former inhabitants from several burial grounds. The mummies date from 1800 BC to about 300 BC. Along with human corpses, there are really well preserved textiles.

Nalbinding-wise the most interesting grave belongs to a man and is dated to about 1000 BC. The man buried is also known as the Cherchen man. For some reason he had recieved plenty of hats as his grave goods, 10 hats altogether. Depending on the source one or two of them are nalbinded. The stitch used has apparently been the so-called coptic stitch, which produces a very knitted-like surface -and can also be used in making "purl stitches". The most famous hat is shaped very much like a beret. Apparently the Xinjang museum has other nalbinded hats in its collections too, but I couldn't find photos of them.

Kuva/ photo centralasiatravererl.com


Egyptin tupsupipo ~~~ The hat with a tassel from Egypt

Koptilaisen kulttuurin piiristä on melko paljon neulakinnasesineitä, pääasiassa sukkia mutta löytyypä niiden joukosta yksi pääasiakin. Tupsullinen pipo ajoittuu 800-900-luvuille ja se on löydetty Antinoësta, Egyptistä. Materiaali ei ole mitä tahansa, vaan messevästi silkkiä. Pipon säilytyspaikka tällä hetkellä on Staatlisches Museum Berliinissä. Pisto ei ole sukista tuttua koptilaista pistoa vaan se mainittiin Mammenin piston tyyppiseksi. Pipon alkuperääkin on arveltu ei niinkään koptilaiseksi vaan arabialaiseksi.

The Coptic culture has produced quite a lot of nalbinded objects, mostly socks but there indeed is a nalbinded hat too! The hat with a tassel is dated to the 9th-10th centuries and it has been found in Antioë, Egypt. The material isn't whatever one happened to find, but fancy red-dyed silk! The current location of the hat is Staatlisches Museum, Berlin. As for the technique, the hat hasn't been made with the famous Coptic stitch, but the stitch has been described as resembling the Mammen stitch. Also the origins of the hat have been suspected being not Coptic, but Arabian.

Kuva/ photo Ancient Danish textiles from bogs and burials

Pyhän Simeonin ja Pyhän Bernardin pipot ~~~ The caps of St Simeon and St Bernard
 
Lähimmäs eurooppalaista keskiaikaa osuvat kaksi pyhimyksiin yhdistettyä pipoa, jotka nykyisin ovat kummatkin tällä hetellä Saksassa. Pyhän Simeonin päähine on peräisin 1000-luvulta (pyhä Simeon kuoli 1035). Sitä säilytetään tällä hetkellä Trierin tuomiokirkossa. Pipon materiaali on värjäämätöntä villaa, pellavareunus ja reunustava lautanauha ovat myöhempiä lisäyksiä. Pyhäinjäännöksiin liitettiin usein erityisiä ihmeitätekeviä voimia, ja tämänkin pipon on sanottu parantavan päänsärkyä!

The surviving nalbinded caps that are closest to the European medieval times are two caps that have been connected to saints. Both of the hats are currently housed in Germany. The cap of St Simeon is dated to the 11th century AD (death of St. Simeon was in 1035), and it's currently kept in Trier cathedral. The material of the cap is undyed wool, the linen border and tablet weaving are later additions. Relics were often associated with special powers of performing miracles, and this hat too has been said to cure headaches!

Kuva/photo Tripadvisor


Pyhän Bernard Clairvaux'laisen pipoksi sanottu päähine on hiukan nuorempi, 1100-luvulta, ja aika tavalla huonommassa kunnossa kuin pyhän Simeonin pipo –tämä johtunee siitä, että piposta on pihistetty lankoja muistoksi ja tavallaan pyhäinjäännöksiksikin. Tämäkin pipo pitää majaansa tätä nykyä Saksassa, Niederwerthissä, Wittlichin vanhalla kaupungintalolla. Materiaali tällä pipolla on astetta eksoottisempaa, kashmiria, joten epäilisin että tämä ei ehkä ole tehty Euroopassa. 
The hat that has been said to belong to St. Bernard of Clairvaux is a bit younger, 12th century, and in much worse condition than the hat of St. Simeon -this is perhaps because people had been snitching threads from the cap as memories of even as relics to carry with them. This hat too is currently in Germany, in Niederwerth, Wittlich old town hall. It's made of a somewhat exotic material, cashmir, which leads me to suspect it was not made in Europe.

Kuva/ photo volksfreund.de

Malin tupsupipo


Länsi-Afrikkalaisen Malin 1400-1500-luvuille ajoittuvasta Tellem’in hautaluolasta on muiden tekstiilien ohessa löytynyt myös tupsulla varustettu neulakinnaspipo. Pipon materiaali on puuvillaa, väreinä raidoitettu tumma sininen, vaalea sininen ja ruskea. Tästä en löytänyt ollenkaan kuvaa, mutta haku jatkuu...

The Mali hat with a tassle

From the west African country Mali, the burial cave of Tellem, there has been found plenty of impressive textiles. Among the other finds there is a nalbinded hat, equipped with a tassle. The material of the hat is cotton, and the hat has been striped with colours of brown, light blue and dark blue. I couldn't find a picture of this cap, but searching mission continues.

Lähteet ~~ Sources


Tarimin pipo ~ The Tarim hat:


Aedeen Cremin: Celts in the Gobi desert –a linguistical-archaeological mess https://www.academia.edu/3797221/Celts_in_Gobi_2007_

Neulakintaat.fi- Tarim/ Coptic stitch http://www.en.neulakintaat.fi/45

Ulrike Claßen-Büttner: Nalbinding: what in the world is that, s. 34Egyptin tupsupipo ~ the Egyptian hat  
Ulrike Claßen-Büttner: Nalbinding: what in the world is that, s.50
Margarethe Hald: Ancient Danish textiles from bogs and burials, s. 308-309

Pyhän Simeonin ja pyhän Bernardin pipot ~ Caps of St Simeon and St Bernard
Ulrike Claßen-Büttner: Nalbinding: what in the world is that, s. 49
Ökumenisches Heiligenlexikon - Simen von Trier

Malin pipo ~ The Mali cap
Ulrike Claßen-Büttner: Nalbinding: what in the world is that, s. 50
 

No comments:

Post a Comment